MENU

路向四肢傷殘人士協會

使命

主要為四肢傷殘人士服務,發揮會員互助精神,協助四肢傷殘人士發展潛能,爭取四肢傷殘人士的福利及社會地位。

提供的服務
復康及善導服務
地址
將軍澳調景嶺健明邨商場(擴展部份)露天平台3號
電話
23306308
傳真
27744216
網站
www.4limb.org
公益金資助之服務

基綫撥款

設施資助計劃

返回
回頁頂